Låt oss stänga gränserna! Skriv under stop-immigration.org framställning!

banniere_sw

Den massiva och regelbundna tillströmningen av illegala invandrare är nu alla europeiska folks största bekymmer.

Det första beslut vi måste ta är att stänga gränserna – på europeisk och nationell plan – till varje illegal invandrare.

Denna invandring är ett gissel for Europa.

  • Den innebär en hälsorisk.
  • Den skapar osäkerhet (brottslighet och infiltrering av jihadister).
  • Den missbrukar socialbistånd (budgeter, bostäder, medicinska och livsmedelsbistånd,…) på de fattigaste européernas bekostnad.

Att vilja skydda den grekisk-latinska och kristna naturen av våra europeiska nationer samt vägra massutbyte av våra populationer är inte rasism.

Denna invandring är ett gissel för de länderna där invandrana härstammar från. Den tömmer dessa länder på personer som har åldern inne för att bidra till sitt hemlands gemensamma välfärd.

Denna invandring är ett gissel för de flesta invandrare som inte kommer att hitta den Eldorado de längtar efter  in Europa.

Att acceptera denna invandring är inte välgörenhet utan oansvarighet.

Denna invandring kan inte bedömas som naturlig utvandring pga krig.

Europa har upplevt flera perioder av krig och utvandring av sina populationer. När man flyr kriget tar man skydd i den närmaste konfliktlösa byn, kanske i ett konfliktlöst gränsland, man åker inte genom en hel kontinent for att nå en annan. Varför riktar denna invandring sig inte mot rika muslimska länder som Saudiarabien, Qatar, Kuwait, Bahrain, Förenade Arabemiraten eller Sultanatet Oman?

Dessutom, när de stora europeiska utvandringarna inträffade, handlade det om kvinnor, barn och äldre människor som flydde, inte om män i stridsduglig ålder. Denna invandring är precis motsatsen: inga äldre människor, få kvinnor och barn utan främst män i stridsduglig ålder.

Vi måste begära akuta och förnuftiga åtgärder av våra politiker, att börja med stängning av våra gränser .

Jag undertecknar denna petition och säger ”stopp” till invandring

Denna petition sker inte på initiativ av något politiskt parti utan av ansvariga medborgare.

%d bloggare gillar detta: